Dokumenti

STATUT – Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014)

REGISTRACIJSKI BROJ: 13001867

OIB: 95398095658

RNO: 0430455

MB: 04828003

NAZIV: KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO LJILJAN – ZADAR

SKRAĆENI NAZIV: KUD LJILJAN – ZADAR

SJEDIŠTE: FRANJE PETRIĆA 10D, ZADAR

DATUM OSNIVAČKE SKUPŠTINE: 14.08.2017.

PREDSJEDNIK: SENAD TOKIĆ